Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Rybciaaa
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaekhemm ekhemm
Rybciaaa
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaamelinowa amelinowa
Rybciaaa
2013 b956 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Rybciaaa
Rybciaaa
Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— "Zapałka na zakręcie", Krystyna Siesicka
Reposted fromejze ejze vialaparisienne laparisienne
Rybciaaa
3110 2671
Reposted frompanikea panikea viaprzysniadaniu przysniadaniu
Rybciaaa
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromhigh-hope high-hope viabluejane bluejane
Rybciaaa

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viastarryeyed starryeyed
Rybciaaa
6133 eeba
Rybciaaa
Zaufanie to cząstka duszy, którą oddajesz komuś w nadziei, że nadal pozostanie Twoja.
— Nina Reichter
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaPicki91 Picki91
Rybciaaa
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viaodpocznijmy odpocznijmy
Rybciaaa
Milczenie jest gorsze niż kłótnia.
Reposted fromchocoway chocoway viaodpocznijmy odpocznijmy
Rybciaaa
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana vialaluna laluna
Rybciaaa
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viajasminnie jasminnie
Rybciaaa
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viawhatkatefeel whatkatefeel
Rybciaaa

Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia.


— Miłość, Pasja, Życie - Oczami Mężczyzny (NIE) idealnego.
Reposted fromladymartini ladymartini
Rybciaaa
3874 13f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rybciaaa
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Rybciaaa
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viadreams-come-true dreams-come-true
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl