Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Rybciaaa
By chronić swoje dolegliwości i sekrety, żył w odosobnieniu przez blisko dwadzieścia lat, skonstruował wieżę odciętą od całego świata, wieżę, z której nad wszystkimi górował, wieżę, z której mówił, wieżę, w której milczał, wieżę, na której nikt go nie mógł dosięgnąć i z której teraz chciał skoczyć. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
Rybciaaa
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
Rybciaaa
0609 0ea9 500
Reposted fromsavatage savatage viaPicki91 Picki91
Rybciaaa
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

October 15 2017

Rybciaaa

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Rybciaaa
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować. 
— Cztery Wieki Później. Która wciąż uważa, że potrafi pisać. :)
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viablackdrama blackdrama
Rybciaaa
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
Rybciaaa
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Rybciaaa
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma vialeniwieec leniwieec
Rybciaaa
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaPicki91 Picki91
0280 faf5 500

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaPicki91 Picki91
Rybciaaa
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaPicki91 Picki91
Ty piszesz, zdecydowałeś się pozostać samotnikiem.(…)i teraz dobrze rozumiem dlaczego całe życie starasz się być samotnikiem, nie chcesz nikogo ranić, to piękne i szlachetne, ale Ty od środka znikasz, Twoja wrażliwość,ciepło i miłość…. To wszystko marnuje się najzwyczajniej
w świecie.
— Piotr Tokarz - Nocne rozmowy (via please–take–me)
Rybciaaa
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— (via inveens)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Rybciaaa
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vialeniwieec leniwieec

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

Rybciaaa
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— nonecares.soup.
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl