Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Rybciaaa
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Rybciaaa
-Gdzie są ludzie? - podjął wreszcie rozmowę Mały Książę.
-Trochę tu samotnie na tej pustyni...
-Wśród ludzi też jest samotnie - odrzekła żmija.
— Mały Książe
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
Rybciaaa

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viadancingwithaghost dancingwithaghost
Rybciaaa
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa vialip lip

August 11 2017

Rybciaaa
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
Rybciaaa
“ Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa? ”
— I.
Rybciaaa
Źle jest. Później jest chwilowo dobrze. Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
Reposted fromGeniusz Geniusz vialeniwieec leniwieec
Rybciaaa
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute vialeniwieec leniwieec
Rybciaaa
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Rybciaaa
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek

August 03 2017

Rybciaaa
Rybciaaa
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity vianotperfectgirl notperfectgirl
Rybciaaa
BOŻE, JAKA JA BYŁAM GŁUPIA...
— I CHYBA NADAL JESTEM' ;/

August 02 2017

Rybciaaa

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
7144 1fbb 500
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viaPicki91 Picki91
Rybciaaa
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Rybciaaa
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viahalfinlove halfinlove
Rybciaaa
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viahalfinlove halfinlove

July 31 2017

Rybciaaa
Piszę, a ty ani me ani be, zrozum ranisz i hańbisz mnie.
— Taco Hemingway - Mięso
Reposted fromAcidovsky Acidovsky vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl