Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

Rybciaaa
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Rybciaaa
Rybciaaa
Rybciaaa

Nawet jakby nasze drogi się rozeszły i spotkałbym Cię zupełnie przypadkiem za 10 lat to wiem, że serce waliłoby mi jak oszalałe i ręce by mi się trzesły.

— zupełnie tak jak mi...
Rybciaaa
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Rybciaaa
3126 b17e 500
Harz, Germany
Rybciaaa
Rybciaaa
Jeśli jesteś dla kogoś ważną osobą, to traktuje Cię jak priorytet w swoim życiu.
— znalezione
Rybciaaa
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Rybciaaa
Rybciaaa

January 12 2020

Rybciaaa
1602 6021 500
- Maciej Wierszycki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
Rybciaaa
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viadancingwithaghost dancingwithaghost
Rybciaaa
Rybciaaa
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Rybciaaa
Rybciaaa
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Rybciaaa
Rybciaaa
W ciszę zamienialiśmy nasze rozmowy. W milczenie wkładaliśmy to, co nas najbardziej bolało. Po cichu kochaliśmy tych, którzy byli nam przeznaczeni. Sprawy załatwialiśmy tak, żeby nikt przypadkiem nie usłyszał.
— Paulina Jóźwik "Strupki"
Rybciaaa
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl